Taksim: The Art of Arabian Solos

カーヌーン、ウード、ネイ・・・これぞベリーダンスの醍醐味!
タクシームのCDです。


1. Natrik Sahran (Rast) Kanoun
2. Al Mashraq (Saba) Nay
3. Gawaher (Huzam) Kanoun
4. Basmet Habibi (Sega) Oud
5. Binadik (Kord) Buzuk
6. Jabal Drouz (Huzam) Kaman
7. Lelit Al Hnne (Rast) Kanoun
8. Salasel (Rast) Kawala
9. Sulayman (Kord/Rast) Buzuk
10. Al Bashíshar (Rast) Oud
11. Rahalat Baid (Rast) Kanoun
12. Sallim Lil Habayib (Rast) Kawala
13. Khalf Al Tahoun (Rast) Kanoun
14. Baad Al Khisam (Rast) Kaman
15. Mazawat (Kord) Buzuk
16. Shouftil Amar (Huzam) Kawala
17. Nahr Al Asi (Nahawand) Kanoun
Taksim: The Art of Arabian Solos

販売価格: 2,000円

この商品にはポイントはつきません。

残り1点!
数量: